tecken på nervskador i hjärnan

Hjärnan är processcentret av nervsystemet, som skickar ut och tar emot signaler från de nerver som löper genom hela kroppen. Hjärnan innehåller flera miljarder nervceller eller nervceller, och det finns många symptom som kan innebära att nerverna i hjärnan har skadats.

Hjärnan är ansvarig för att ta in och bearbeta information från olika kroppsliga sinnen. Om hjärnan är skadad, kan många förändringar i sensorisk perception äga rum. I vissa fall en av sinnena kan känna tråkig eller mindre insikts än vanligt. Enligt Mayo Clinic, kan symtom dimsyn, ringande öron eller förändringar i smak. Det är också möjligt att uppleva smärta, stickningar eller en brännande känsla i olika delar av kroppen utan uppenbar fysiologiska skäl.

Hjärnan styr böjning av muskler, så en skada på hjärnan kan försämra förmågan att göra många aktiviteter som kräver muskelrörelser. Hjärnskada kan leda till en brist på fysisk skicklighet och balans, vilket kan leda till att falla, oförmåga att röra kroppsdelar och en förlust av muskelmassa. Ofrivilliga muskelsammandragningar och kramper är också möjliga. Muskulös försämring på grund av hjärnskada kan göra det svårt att delta i normala fysiska aktiviteter, och svår hjärnskada kan även resultera i total förlust av funktion i en muskel.

Allvarlig skada på hjärnan kan orsaka en minskning av intellektuell förmåga, såsom minskad social medvetenhet och kritiskt tänkande. Detta kan leda till olämpliga kommentarer, oförmåga att föra en tankeväckande konversation eller svårigheter att utarbeta komplexa begrepp. Det kan också leda till förändringar i humör eller personlighet.

Medan hjärnskada kan ha en enorm inverkan på frivilliga kroppsfunktioner, kan det också påverka ofrivilliga rörelser. Hjärnskada kan till exempel leda till problem med matsmältningen, kräkningar eller svettas. Det kan också orsaka svårigheter att andas eller svälja och orsaka urin eller fekal inkontinens. Hos män kan hjärnskador orsaka erektil dysfunktion. Yrsel, förvirring och svimning är andra möjliga effekter av hjärnskador.

Hjärnan styr alla kroppens funktioner, både frivilliga och ofrivilliga. Följaktligen kan skador på nervceller i hjärnan påverkar nästan alla kroppens funktioner. Hjärnskador är ofta orsakas av trauma, såsom trubbigt inverkan på skallen, och kan reparera sig själv med tiden, eftersom hjärnan läker. Rehabilitering och terapi kan ibland bidra till att återställa förlorad hjärnans funktion, men i vissa fall nedsatt funktion är permanent.