tecken och symptom på sekundär bakteriell lunginflammation

Sekundär bakteriell pneumoni genomförs efter en infektion i lungorna, såsom influensa eller kikhosta. Sekundär bakteriell lunginflammation har en högre risk att dö än vanlig lunginflammation eftersom immunförsvar redan äventyras av den första infektionen. Sekundär bakteriell pneumoni behandlas med antibiotika och normalt administreras i en sjukhusmiljö med ett IV och syrgasbehandling. Smärtstillande medel även ges för tryck över bröstet och smärta.

Sekundär bakteriell lunginflammation orsakar andningssvårigheter. Du kan uppleva väsande där andan är svårt att pumpa in och ut ur lungorna. Snabb andning eller andnöd är en normal företeelse.

En tung känsla i bröstet kan förekomma tillsammans med smärtan. Bröstet kan kännas stram, vilket gör det svårt att andas in djupt andetag. Liggande andning och bröstsmärta gör värre, och du kan känna att du måste sitta upp för att lindra tätheten i bröstet. Bröstsmärta är värre när man hostar eller bröstet kan känna öm vid beröring.

Du kan hosta upp gul- eller grönfärgade slem. Blod-fläckas slem kan också förekomma. Slemmet kommer från sekundär bakteriell infektion i lungorna.

Sekundär bakteriell lunginflammation ger normalt en hög feber, upp till 105 grader, enligt Cleveland Clinic, tillsammans med frossa. Kroppen skakar och tänder kan prat. I svåra fall kan läppar blir blå.

Eftersom kroppen bekämpar sekundär bakteriell lunginflammation, hjärt raser och svåra andningsresulterar i en svaghet i kroppen. Du kanske bara att kunna gå ett eller två steg innan behöva vila.