symptom på en MS-attack

Multipel skleros eller MS, är en neurologisk sjukdom som involverar kroppen angriper myelinskidorna kring nerverna. Det handlar oftast attacker där myelinskidan attack sker, tillsammans med perioder av remission där inga nya attacker förekommer.

Symtomen på en MS attack indikerar sjukdomsprogression. Om patienten tar medicin för att bekämpa sjukdomen, kan det vara ett tecken på att medicinen inte längre fungerar eller att sjukdomen fortskrider.

Symtom på en MS attack varierar kraftigt från person till person, men involverar sjukdomens skador på nerv s myelinskidan och korrelera nerv irritation och skada. De vanligaste symtomen vid MS är neurologisk smärta, domningar, stickningar eller förlamning på en eller flera kroppsdelar. Syn, hörsel och svälja ibland påverkas.

MS-skov uppstår när nya symptom eller gamla symtomen återkommer längre än 24 timmar. Dessa attacker måste vara minst en månad från varandra för att vara en ny attack och inte bara en del av det tidigare anfallet.

Samma symptom kan visas under varje attack, eller nya symtom kan förekomma varje gång. MS är oförutsägbar, och det varierar från patient till patient om attackerna är likartade symptom till tidigare attacker eller fortsätter till nya varje gång. Det är troligt att attacker kommer att vara en kombination av gamla och nya symtom.

Det enda sättet att bekräfta att nya symtom är verkligen en ny attack är att ha en MR-undersökning med gadolinium förbättring. Nya eller aktiva lesioner visas ljust på förbättrade skanningar, medan gamla skador är inte.