skäl för fackling näsborrar

Nasal fackling, som sker när öppnandet av någons näsa förstorar, är ett tecken på att någon spilla ökad ansträngning för att andas eller har svårt att andas. Även om det ofta förekommer som en funktion av normal andning, kan fackling näsborrarna ibland vara ett tecken på sjukdom eller en allvarlig störning.

En utsvängd näsborre indikerar att en persons hjärtfrekvens eller andningsfrekvens har ökat, och kan vara ett tecken på känslomässig stress. I en konfliktsituation, fackling näsborrar – oftast i kombination med en lock läpp – är ett tecken på att en person upplever förakt, avsky eller ilska, och kan iordningställande sig själv för strid. Ju mer stack den utsvängda näsborren, desto mer sannolikt att en person kommer att bli våldsam eller fysisk. Det kan också vara en signal om att en person upplever missnöje eller, om han är i djupa tankar, fackling näsborrar kan tyda på att en person gör ett stort beslut. I en flirtig sammanhang, fackling näsborrar – särskilt med åtföljs av en lock läpp – innebär att en person kan vara romantiskt intresserad eller sexuellt upphetsad.

Kroppens andningsorganen är ansvarig för svarvning syre till koldioxid som har fyllt lungorna. Under vila, bara ungefär en tiondel av lungorna används för att andas. Under tung ansträngning, såsom löpning eller styrketräning, måste en person hela kapaciteten i sina lungor för att generera energi. Näsborrarna öppnar naturligtvis upp bredare för att möjliggöra den ökade volymen av luft som behövs för en viss verksamhet. En person kan uppleva tung andning och utsvängda näsborrar tidigare om de är överviktiga, ur form eller rök.

Någon kan visa fackling näsborrar och verkar ha svårt att andas när de inte utövar eller utöva stora ansträngningar. Fackling näsborrar kan en orsakas av astma eller bronkiolit, som inte nödvändigtvis behöver omedelbar uppmärksamhet, men kräver behandling av en läkare. Ta del av hur ofta och när symptomen visas hur den personens andning ljud och hur personen känner (till exempel, träningsvärk, trötthet).

Om någons näsborrar är blossar och personens hud visas blå någonstans på deras ansikte eller händer, är det en nödsituation. En blåaktig hudfärg innebär att en person som saknar adekvat syre och hennes luftvägarna kan hindras. Orsaker till luftvägshinder inkluderar epiglottit och blodproppar i artärerna i lungorna, som kräver omedelbar läkarvård.