renal förväntade cancer livslängd

Njurcancer uppstår när celler på en av dina njurar börjar växa okontrollerat och bildar tumörer. I slutändan, din individuella livslängden efter en diagnos av njurcancer kan variera kraftigt från statistiska mönster, men det stadium av cancer och framgång behandling bidrar till hur länge du kommer sannolikt att leva.

Stage 1 tumörer är 7 cm i storlek eller mindre, och både steg 1 och 2 cancer har inte flyttat utanför njuren, rapporterar American Cancer Society.

Med Steg 3 njurcancer påverkar tumörblodkärlen runt njuren. Stage 4 tumörer gå längre än membranet runt njuren, påverkar lymfkörtlar eller andra organ.

Fem år efter diagnos, cirka 96 procent (etapp 1) och 82 procent (etapp 2) av patienterna är fortfarande vid liv, rapporterar American Cancer Society. Steg 3 njurcancer har en 63 procent på fem års överlevnad, steg 4 har endast en 23 procent överlevnad.

Din livslängd kan förkortas om komplikationer utvecklas under behandling, såsom anemi eller höga nivåer av laktatdehydrogenas eller kalcium i blodet, varnar American Cancer Society.

Din onkolog kan ge dig en mer individualiserad bild av dina chanser att återhämta sig från njurcancer.