produktivitetsanalys för avvänjnings terapeuter

Rehabilitering inkluderar sjukgymnastik, arbetsterapi och talterapi. Många anläggningar analysera produktiviteten i sina terapeuter för att bedöma intäkterna från rehab tjänster kontra lön och tillhörande kostnader för de anställda som tillhandahåller tjänsten.

Rehabilitering allmänhet faktureras i 15-minuters enheter, även om faktureringsprocedur som används beror på vilken typ av medicinsk miljö där tjänsterna levereras. Dessa enheter särskilt hänvisa till den tidpunkt då en kund tar emot behandling.

Rehabilitering terapeuter är skyldiga att utföra andra arbetsuppgifter, inklusive dokumentation, möten, telefonsamtal och underhåll av utrustning. Dessa tullar inte genererar intäkter och kallas icke-debiterbar tid.

Produktiviteten av en rehabiliterings terapeut analyseras genom att dividera det totala antalet fakturerade minuter med det totala antalet arbetade minuter. Den resulterande siffran är procentandelen (av 100 procent) av tiden terapeuten anses ha varit produktiva. Företag kan analysera dessa data månadsvis, veckovis eller dagligen. Sådan information ofta används för att göra personalbeslut.