polychromasia orsaker

Polychromasia avser ett tillstånd i vilket röda blodkroppar (RBC) visas gråaktiga-blå i färgen när de undersöks på en blodutstryk slide under ett mikroskop. Polychromasia uppstår när RBCs släpps i förtid från benmärgen, där de produceras. RBC släpps i förtid till följd av en viss typ av hormonstimulering vanligen till följd av anemi eller möjligen på grund av strukturella skador på benmärg från en mängd olika orsaker.

De flesta röda blodkropparna görs och mogna i benmärgen. Utvecklings RBC fortfarande behöver göra proteiner, så att de fortfarande har en kärna och protein göra strukturer som kallas ribosomer. Eftersom den enda funktionen av en mogen RBC är att transportera syre, normalt när en RBC frigörs från benmärgen, kärnan och ribosomer är frånvarande. RBC frigörs från benmärgen förtid fortfarande vissa ribosomer kvar, och det är vad som orsakar grå-blå färg när den utsätts för Wright-Giemsa fläck på en bild.

Ett hormon som kallas erytropoietin (EPO), som produceras av njurarna, styr graden av RBC produktion och frisättning från benmärgen. När EPO stiger, är mer omogna röda blodkroppar frigörs från benmärgen, vilket resulterar i polychromasia. EPO vanligen frisätts som svar på anemi (sänkt antal röda blodkroppar i blodet), så anemi bör betraktas som en orsak till polychromasia.

Orsaken till anemi är minskad produktion av röda blodkroppar och produktion av röda blodkroppar som är defekt på något sätt. Dietary brister i järn, folat eller vitamin B12 kan orsaka produktion av färre röda blodkropparna och orsakar dem som produceras att ha mindre av syrebärande proteinet hemoglobin. Aplastisk anemi är en generaliserad misslyckande av benmärgen att producera tillräckliga blodceller, inkluderande röda blodkropparna. En genetisk tillstånd som kallas thalassemi orsakar produktionen av röda blodkroppar med defekt hemoglobin som inte kan överleva.

En annan orsak till anemi är den ökade förlust eller förstörelse av de röda blodkropparna. Ett tydligt exempel på detta är förlust av blod från blödning, som kan orsaka allvarlig blodbrist. Det finns andra förhållanden som kan orsaka förstörelse av röda blodkroppar utan förlust av blod, som är känd som hemolytisk anemi. Hemolytisk anemi kan orsakas av autoimmuna sjukdomar, genetiska biokemiska defekter (glukos-6-fosfatdehydrogenas-brist) eller genom mekanisk trauma, såsom förekommer i hjärtkirurgi. Sicklecellanemiaen finnas en kombination av defekt produktion och ökad förstörelse, genom att genetiska defekter i RBC produktion orsaka hemolytisk anemi under vissa omständigheter.

Polychromasia kan också uppstå när benmärgen skadas, vilket leder till den för tidiga frisättningen av RBK. Den vanligaste orsaken till omfattande benmärgsskador är infiltration av elakartade (cancer) celler, antingen från märgen själv (leukemi) eller som ett resultat av metastaser från andra vävnader. En annan orsak är benmärgsfibros, där okontrollerbar tillväxt av omogna blodkroppar av olika slag leder till bildning av ärrvävnad som skadar benet.