normal urin pH-nivåer

Urin pH anger om din urin är surt eller basiskt. På pH-skalan, är 7 neutral. Ju lägre pH-nummer, desto större är syrahalt, medan ett högre pH indikerar mer alkalinitet.

Urin tenderar normalt att vara något surt. Normala värden sträcker sig mellan 4,6 upp till 8,0.

Kost kan ha en betydande inverkan på urin pH. Äta massor av citrusfrukter, baljväxter och grönsaker producerar urin som är mer basisk och har ett högre pH. En kost rik på kött eller tranbär tenderar att minska urin pH. Urin är också mycket sura på att vakna på grund av långsammare andning när du sover.

Sur urin (urin med ett lågt pH-nummer) kan vara en indikation på flera villkor eller sjukdomar. Dessa inkluderar acidos, okontrollerad diabetes, gikt, svält och uttorkning. Sur urin kan bidra till bildandet av njur- och urinblåsan stenar.

Urin med ett högt pH kan vara en indikation på en urinvägsobstruktion, pylorusstenos, urinvägsinfektion, njursvikt och aspirin överdos.

Testa urin pH är enkel och kan även göras hemma med hjälp av billig pH indikatorremsor. Det är viktigt att komma ihåg att urin pH enbart är inte tillräckligt med information som underlag för en diagnos.