medicare physician signaturkrav

Medi skärpt kraven läkare signatur med felaktig betalningar Eliminering och Recovery Act 2012. Efter krav hjälper en läkare eller anläggning undvika Medicare fakturering frågor om Medicare fångar misstag.

Förutsatt eller beställda tjänster som omfattas av Medicare måste ha undertecknandet av utövare som gjorde beställningen. Signaturer kan inte bli lagt till poster i efterhand. Fäst en missad signatur på en journal genom att ha rekordskriv utövare lägga till en tillägg till posten. Order utan signaturer kommer att behöva undertecknas process anteckningar in till Medicare samtidigt som beställningen. Process anteckningar bör ha specifik information om vad beställdes.

Medicare kräver tydliga signaturer antingen handskrivna eller utförda elektroniskt. Stämpling en signatur är endast tillåten om utövaren har ett fysiskt handikapp som hindrar att skriva, och Medicare kommer att behöva bevis på funktionshinder. Fix oläslig handstil upptäcks efter ansökan genom att skicka en maskinskriven signatur logg som har en kolonn av maskinskrivna namn med mellanslag i nästa kolumn för handskrivna signaturer. En signatur log bör också göras med Medicare för process noterar med oläslig handstil.