ketoacidos symptom

Ketoacidos uppstår när kroppen inte kan producera tillräckligt med insulin. Att fortsätta att fungera, går kroppen i svält-läge och bränner fett för energi. Fetterna konvertera till ketoner, som produceras mycket snabbare än kroppen kan använda dem. När detta händer, socker från de brinnande ketoner orsakar farligt höga blodsockernivåer. Ketoacidos är ett bekymmer för personer med typ 1-diabetes. Det kan ta timmar att utveckla och kan vara dödlig.

Uttorkning, täta urinträngningar, muntorrhet eller överdriven törst beror på att ketoner avleda vatten från vävnaderna i kroppen som de brinner. Eftersom de absorberar vatten och behandlas genom njurarna och urinblåsa, ketonerna visar upp i urinen liksom blodet.

Illamående är en obekväm, obehaglig känsla som kan åtföljas av värmevallningar, svettning eller kräkningar. Kräkningar är också ett symptom på ketoacidos.

Kroppens kemisk reaktion till ketoacidos kan orsaka din andedräkt att ha en söt, fruktig doft.

Ketoacidos kan föregås av en snabb puls eller hjärtklappning kallas takykardi.

Buksmärtor kännetecknas av kramper, skarpa, tråkig eller värkande smärta i buken. Som ett symptom på ketoacidos, är buksmärtor vanligare hos barn än vuxna.

Förvirring, glömska, koncentrationssvårigheter och desorientering kan resultera när blod socker är instabila.

En koma beskrivs som en ihållande vegetativt tillstånd och är den allvarligaste symtomet på ketoacidos.