hur man skriver en sammanfattning av rådgivning sessioner

anteckningar framsteg används av rådgivare för att spåra sessioner med klienter. Om du arbetar med en ny kund, ska du fylla i ett intag intervju, och utveckla en behandlingsplan. När du har behandlingsplan på plats, kommer du att börja arbeta på mål under din vecka eller varannan vecka rådgivning sessioner. Många rådgivare använder framsteg anteckningar och skriftliga sammanfattningar att dokumentera kvaliteten och effektiviteten i reningsprocessen. Du kanske upptäcker att du använder noterna på lång sikt för att utvärdera möjliga mönster, problembeteenden eller förbättringar i klient hälsa.

Använd åtminstone en sida per session för att sammanfatta dig noterar. Du kan välja att använda fotokopior av former och skriva dina anteckningar för hand, eller så kan du skapa en datoriserad mall och skriver dina anteckningar efter mötet. Formulären bör alltid innehålla kundens namn, diagnos, behandlingsplan, och relevant information på toppen.

Notera detaljerna, såsom kund oro eller dina observationer och tolkningar om klienten. Det är viktigt att spåra kundens humör, uppträdande och, även, personliga utseende. Om hon är orolig eller nedstämd, till exempel, kan hon ha svårt att koncentrera sig eller förklara sina idéer, och hon kan visas rufsig eller ens trött. Som du noterar dessa observationer med tiden kommer du sannolikt se eventuella mönster och även förbättringar.

Förbered en sammanfattning av rådgivning sessioner genom rereading varje enskild session anteckningar. Se över de framsteg och notera specifika behandlingsmål som har nåtts. Till exempel, om ett mål var att använda regelbunden motion som en behandling för depression, kan du bedöma i vilken utsträckning kunden har nått detta mål. Du måste sammanfatta klientens ursprungliga skälet för att söka behandling och hur lång tid hon deltog rådgivning. Du kan sedan sammanfatta hur klienten kommuniceras och avgöra om rådgivning processen resulterade i en anmärkningsvärda förändringar.