hur man skriver en ammande diagnos

En ammande diagnos avser standardiserade omvårdnad har utvecklats av den nordamerikanska Nursing Diagnosis Association (NANDA) för att tillåta sjuksköterskor att identifiera patientens frågor på ett sätt som kan konsekvent kommuniceras över kliniska inställningar. Omvårdnad diagnoser identifiera problem som kan behandlas på lämpligt sätt av sjuksköterskor, till skillnad från medicinska diagnoser som återspeglar läkare relaterade frågor. Enligt A Texas resurs för Förespråkarna för omvårdnad utbildning, en online-resurs för sjuksköterskor, mest välskrivna omvårdnad diagnoser har tre delar.

Gör en ammande bedömning för att identifiera relevanta frågor om patient. Din bedömning kan innefatta en intervju med patienten och / eller närstående, en fysisk undersökning, en genomgång av patientens journal, och / eller samråd med andra vårdgivare. Du kan även inkludera resultat från patientmonitorer, vitala tecken, laboratorietester och andra diagnostiska undersökningar.

skanna kortfattat NANDA förteckning över godkända omvårdnad diagnoser för att se om någon match resultaten från din bedömning. Även om det finns hela böcker i ämnet, kan du också välja snabb tillgång online på webbplatser som Scribd.com. (Hitta en länk i Referenser.) Vissa sjukhus ge hålkort med relevanta omvårdnad diagnoser, och det finns kommersiella produkter finns också.

Välj en lämplig omvårdnad diagnos och avgöra om det har två eller tre delar. De flesta ammande diagnoser består av NANDA diagnostisk etikett, en besläktad faktor, och bevis till stöd för diagnosen. “Risk för” omvårdnad diagnoser har bara två komponenter: den diagnostiska etikett och relaterade faktor (s).

Skriv ut omvårdnad diagnos på ett standardiserat sätt. För de flesta omvårdnad diagnoser skulle formatet se ut ungefär så: “. Förvirring, akut, i samband med narkos, vilket framgår av oförmåga att identifiera person eller plats” A “risk för” omvårdnad diagnos kan läsa “blödning, risk för, i samband med koagulering störning “med endast två delar.

När du använder NANDA terminologi och skriva omvårdnad diagnoser på ett standardiserat sätt, du är bättre på att förmedla rekommendationer till kollegor på ett sätt som främjar konsekvent vård och förbättrar resultaten.

Som du och dina kollegor ger omvårdnad och patientens status ändras, kan din omvårdnad bedömning identifiera behovet av att ändra några av hans omvårdnad diagnoser. När patienten återhämtar sig från sin anestesi, till exempel vård diagnos relaterad till förvirring kanske inte längre är lämplig. Sjuksköterskan kommer att notera att ändra på patientens omvårdnad plan.