hur man behandlar clorox rök exponering

Clorox blekmedel, annars känd som natriumhypoklorit, är en potentiellt farlig hushåll kemikalie som kan orsaka allvarliga skador när det sväljs eller inhaleras i stora mängder. För att undvika Clorox rök exponering bör enskilda alltid använda Clorox blekmedel i välventilerade utrymmen och bära en skyddande ansiktsmask – särskilt om de använder full styrka blekmedel eller arbetar med Clorox under en längre tid.

Vet tecken på Clorox rök exponering så att du kan få omedelbar läkarvård om du har inhalerat för mycket av giftiga rengöringsmedel. Symptom på rök exponering hosta, mun och svalg smärta, en munkavle sensation, bröstsmärtor och lägre hjärtslag.

Gå ut och andas frisk luft omedelbart efter Clorox rök exponering.

Ring National Poison Control Center på 800-222-1222 och tala med en expert om din Clorox rök exponering. En representant kommer sannolikt be om information om exponering och eventuella symtom du för närvarande upplever så att de antingen kan instruera dig att gå till närmaste sjukhus eller ge dig instruktioner om hur man behandlar drag exponering själv.

Gå till sjukhuset om exponeringen var tillräckligt allvarliga för att motivera läkarvård. I akuten, är patienter med rök exponering ofta gett syre eller en andningsslangen. Läkaren kan också beställa en bronkoskopi för att titta på insidan av svalg, matstrupe och lungor.