hur man använder en Hudson incitament spirometer

Stimulansspirometrar är enheter som används inom sjukvården för att bedöma andningsbesvär. Stimulansspirometrar mäta patientens luftflöde eller lungkapacitet i volym i en kontrollerad övning. Hudson RCI incitament spirometrar använder ett flöde anslutet till en volym mätnings kapseln från vilken patienten kan andas. Medan enheten ser enkel att använda, är absolut nödvändigt att uppnå noggranna mätningar korrekt incitament spirometer användning. Dessa värden är en integrerad del av framtida planer behandling och andra medicinska tillvägagångssätt.

Sätt den breda öppna änden av slangen i skaftet på framsidan av Hudson RCI incitament spirometer.

Skjut pekaren till målet volymen. Detta är den önskade volymen av luft som patienten ska kunna inhalera.

Håll eller stå Hudson RCI incitament spirometer för behållaren i en upprätt position.

Andas ut försiktigt. Wrap läpparna ordentligt runt Hudson RCI incitament spirometer språkrör, så luft inte fly. Andas långsamt tills lungorna är helt fyllda. Håll andan enligt din ordinerade räkna och andas normalt.

Kontrollera mätaren för att se om dina lungor har inhalerat fast belopp. Om mätaren visar noll, då du har inhalerat önskad mängd. Annars subtrahera den slutliga avläsningen från den ursprungliga uppsättningen volym för att mäta hur mycket du kunde andas.