är Xanax en MAO-hämmare?

MAO (monoaminoxidas) hämmare är en klass av läkemedel som används för att behandla depression. Bensodiazepiner är en klass av läkemedel som behandlar ångest, krampanfall och muskelkramper. Även om klasserna har något villkor överlappning, skiljer de sig på verkningsmekanism. Xanax är inte en MAO-hämmare. Det hör till bensodiazepin klass av läkemedel.

Xanax är varumärket för läkemedlet alprazolam. Xanax är föreskrivna för att behandla ångest och panikångest. Enligt MedlinePlus, kan behandling även användas för att behandla torgskräck, depression och premenstruellt syndrom.

Bensodiazepiner öka agerande neurotransmittorn gamma-aminosmörsyra (GABA). Detta bromsar GABA påverkade neuronaktivitet i receptorer i samband med stress och sedering.

Varumärken av bensodiazepiner läkemedel som finns är Valium, Ativan och Librium.

MAO-hämmare behandla depression genom att blockera ett nervsystemet kemisk enzym som kallas monoaminoxidas. Detta enzym är därför förhindrad att metabolisera stämningen stabiliserande neurotransmittorer serotonin, dopamin och noradrenalin.

Varumärkena MAO-hämmare mediciner som finns tillgängliga i USA inkluderar Nardil, Marplan, Emsam och Parnate.

Även Xanax kan användas för att behandla depression, är det inte i klassen av MAO-hämmare. Xanax påverkar en helt annan kropp kemikalie än MAO-hämmare.