är fungal pneumonia smittsamt?

Svamplunginflammation är en smittsam sjukdom som påverkar lungorna efter svampsporer inandning och ta sig till lungorna. Om andra delar av kroppen är infekterade av svampsporer de kan transporteras till lungorna via blodomloppet. Sjukdomen kan vara smittsam i vissa situationer.

Lunginflammation orsakas av vätska att fylla de små luftsäckar och luftvägar i lungorna som hämmar förmågan hos kroppen att ta in så mycket syre som den behöver.

Svamplunginflammation orsakas oftast av inandning av svamp eller bakterier. Några av dessa bakterier kan finnas kvar i näsan och halsen områden i en smittad person och överföras till en annan genom nysningar, hosta, kyssar och kramas. Så svamplunginflammation är smittsam.

Det finns många symptom i samband med svamp pneumoni inklusive den uppenbara bröstsmärtor som är associerad med en oförmåga att andas. Men andra delar av kroppen kan påverkas bland annat hud bölder och sår, feber och ett förändrat mentalt tillstånd.

Ett antal yrken innebär en risk för svamplunginflammation. Personer som arbetar med malt kan påverkas av maltarbetare lunga. Jordbrukarna kan andas bakterier som finns i fågel och gnagare avföring.

En av de mest utsatta grupperna av svamplunginflammation är de vars immunsystem redan äventyras och kan inte slåss av infektion av en invaderande svampar eller bakterier. När detta har skett genom blod- och urinprov attackerande svampar behandlas med en anti-svamp läkemedel.